Οροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα nageatools.gr η οποία είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με επωνυμία NAGEA Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (εφεξής η «ΕΤΑΡΕΙΑ») με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 160417616000 που έχει έδρα Λυσίππου 1 τ.κ. 26334 Πάτρα, με ΑΦΜ: 801628689 Δ.Ο.Υ Γ΄ Πατρών και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 339073 για το ηλεκτρονικό και το φυσικό κατάστημα.

Οι παρακάτω όροι χρήσης καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο κάθε πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος nageatools.gr και όχι μέσω άλλων καναλιών πώλησης της εταιρείας. Κάθε χρήστης που αγοράζει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι αποδέχεται όλους τους όρους χρήσης. Η ΕΤΑΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει ανά πάσα στιγμή τους όρους χρήσης.

  1. Πληροφορίες προϊόντων
  1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

Τα προϊόντα που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχουν την πληροφορία της διαθεσιμότητας, αλλά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια της διαθεσιμότητας. Σε περίπτωση που το επιλεγμένο προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον πελάτη και διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να επιστρέψει το χρηματικό αντίτιμο που κατέβαλε ο πελάτης σε περίπτωση μη σωστής ακρίβειας της διαθεσιμότητας, εφόσον το επιθυμεί και ο πελάτης.

Στο πλαίσιο καλής πίστης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν διαφορές στα χρώματα των εικονιζόμενων προϊόντων, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβειά τους. Τα χρώματα μπορεί να επηρεαστούν από την τεχνολογία κάθε υπολογιστή, οθόνης ή browser που χρησιμοποιείται από κάθε χρήστη. Επίσης  οι τιμές των προϊόντων μπορεί είτε εκ παραδρομής  είτε λόγω τεχνικού θέματος, είτε λόγω τυπογραφικού λάθους να αναγράφουν λανθασμένη ή μηδενική τιμή. Σε αυτή την περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον πελάτη και διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να επιστρέψει το χρηματικό αντίτιμο που κατέβαλε ο πελάτης σε περίπτωση μη σωστής ακρίβειας της τιμής.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται ως προς την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα των δημοσιευμένων πληροφοριών στο blog της σελίδας nageatools.gr ή τυχόν απόψεων και αξιολογήσεων.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία ή καθυστερημένης παροχής του προϊόντος ή υπηρεσιών υποστήριξης.

  1. Τιμολογιακή πολιτική

Οι τιμές που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση και οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές του φυσικού καταστήματος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράστηκαν από το φυσικό κατάστημα και ο πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή το αντίστροφο.

Για να ισχύσουν οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος αλλά με παραλαβή από το φυσικό κατάστημα, τότε θα πρέπει η παραγγελία και η πληρωμή να έχουν ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά.

  1. Ευθύνη του χρήστη

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ’ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και το προεδρικό διάταγμα 131/2003 από την Οδηγία 2000/31 EC για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. Ο χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους.

Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο χρήστης. Ο χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, μήνυμα κλπ στις φόρμες επικοινωνίας, την φόρμα παραγγελίας ή την φόρμα εγγραφής του χρήστη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί κατά την διάρκεια χρήσης του προϊόντος είτε ακόμα και για μη νόμιμη χρήση του προϊόντος είτε και για χρήση από άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη γνώση χρήσης για το κάθε ανάλογο προϊόν.

  1. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

  1. Προσβασιμότητα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύκολη πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας από όλους ανεξαρτήτως. Για αυτό το λόγο βεβαιώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας nageatools.gr κατασκευάστηκε και λειτουργεί με βάση το διεθνές πρότυπο WCAG 2.0 για πρόσβαση από άτομα με ειδικές ικανότητες.

  1. Τελικοί όροι-Συνολική συμφωνία

Οι ανωτέρω όροι χρήσης (και τροποποιήσεις) του ηλεκτρονικού καταστήματος nageatools.gr  , διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες (βλέπε Ν. 2251/1994 και 131/2003 από την Οδηγία 2000/31 EC ). Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του χρήστη της σελίδας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Οποιαδήποτε διαφορά και οποιοδήποτε παράπονο εγείρεται αναφορικά με το περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος nageatools.gr  θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Πάτρας.

Τέλος, οι πελάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, μπορούν να κάνουν καταγγελία σε περίπτωση διαφορών ή παραβίασης των όρων από την επιχείρησή μας σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη εδώ.